Správa hráčů

Temple of Killjoy IV!
zobrazit více »

Funkce a příkazy

Správná konfigurace je základ pro každý prosperující systém. Vytvoření vlastního Minecraft serveru nebývá pro většinu lidí problém. Pro nastavení několika základních funkcí pak stačí umět používat Internet. Jakmile však dojde na větší projekt s desítkami propojených funkcí, jsou zapotřebí zkušenosti a odborná manipulace, aby nevznikly trhliny, představující riziko pro všechny hráče a značku serveru.

Vzhledem k množství modulů, které do hry přidávají stovky nových funkcí, jejichž výběr je individuální dle vedení daného Minecraft serveru, hráči většinou při příchodu do nového prostředí nevědí, jaké možnosti jim hra nabízí. Často přitom o potenciálu některých modulů neví ani samo vedení.

Snažíme se proto poskytnout našim hráčům veškeré důležité informace, aby u nás zbytečně nebloudily a nebyli nervózní z neznámých příkazů. Udržujeme si ověřené funkce a díky pravidelnému sledování jejich vývoje minimalizujeme možné problémy. Na základě potřeb hráčů pak přidáváme funkce nové.

Obecné nastavení serveru

 • Poloměr hlavního světa je 10 000 blocků.
 • Do různých světů vedou portály, rozmístěné po spawnu.
 • Na serveru je aktivní PVP, věříme v mentální zdraví všech hráčů.
 • Aby měl každý hráč šanci zabít draka, probíhá u nás denní reset světa The End.
 • Pro komunikaci mezi hráči je chat dělen na lokální a globální.
 • Díky našemu bezpečnostnímu systému dokážeme vysledovat tvůrce jakéhokoliv griefu.
 • Naši endermani jsou speciálně vyškoleni, aby nekradli žádné blocky.
 • Pro přečkání noci je upravený systém spaní pro případ AFK hráčů.
 • Při smrti některého z hráčů máme vlastní systém vlastních originálních hlášek.
 • Farmaření je radost, když vám nikdo nemůže pošlapat nakypřenou půdu.
 • Creepeři mohou svou explozí zabíjet, ale způsobení škod mají u nás zakázáno.
 • Vytvoření ochrany pozemku je na požádání k dispozici všem hráčům.
 • Levitujcí listí po zkrácených stromech opadává automaticky.
 • Ochočený papoušek při pohybu či teleportaci nesletí z ramene hráče.
 • Všichni hráči jsou průchozí a nemohou do sebe navzájem narážet.

Hráčské skupiny

Na našem serveru funguje propracovaný systém hráčských skupin, mezi které jsou rozděleny práva pro užívání funkcí na serveru. Mezi jednotlivými skupinami platí dědičná hierarchie s rozšířením o vlastní výhody, neboli funkce, které může "Hráč", platí také pro všechny vyšší skupiny, naopak však nikoliv.

Hlavní skupinu našich hráčů tvoří "Patron", kam patří všichni hráči, kteří se na server dostali pomocí řádného procesu s vyplněním přihlášky. Každý takový hráč má právo na přidání až 2 kamarádů na server, za které poté nese zodpovědnost, a které může kdykoliv ze serveru vyškrtnout. Takto přidaní hráči spadají do základní skupiny "Hráč" a mají povoleny pouze základní funkce, dokud se sami nerozhodnou posunout výše pomocí řádně vyplněné přihlášky, nebo finanční podpory.

Hráč

Aktivace mech. výtahu
Ignorování hráče
In-game e-mailová schránka
Ochrana pozemku
Status AFK
Teleport domů
Teleport na spawn
Teleport na warp
Uložení pozice domů
Uzamykání majetku
Zaslání soukromé zprávy

Patron

Přidání až 2 kamarádů
Přístup do Temple Of Killjoy
RPG systém Kouzlení
RPG systém McMMO
Sezení na schodech
Teleport na místo smrti
Uložení 2 pozic domů
Virtuální crafting table
Vytvoření mech. výtahu
Získání hlavy hráče
Zjištění odehraného času

Kategorie VIP

Skupina "VIP" má na našem serveru speciální dělení do 3 kategorií, kdy způsob získání je pro každou z nich jiný. Snažíme se, aby u nás neplatilo pravidlo Pay2Win, kdy musí hráčí pořádně zaplatit, aby mohli hrát, ale aby byli rozdělení na základě vlastních zásluh a zájmu o tento server.

Z tohoto důvodu je u nás možné získat "Komunitní VIP", které mohou hráči získat buďto za věrnost serveru delší jak 3 roky, nebo je uvedeno jako hlavní výhra v některé ze soutěží, kde je potřeba naplno využít svých schopností, a nebo za aktivní podporu za hranicemi působnosti serveru.

Dále je tady "Sponzorské VIP", které může získat kterýkoliv hráč, který finančně přispěje alespoň minimální částkou na chod serveru. Ze statistik vyplývá, že tuto možnost volí především hráči, kteří u nás hrají delší dobu a zdejší komunitu berou jako svou druhou rodinu. Veškeré informace naleznete v sekci VIP.

Nakonec je tady "Platinové VIP", které se nedá získat věrností, aktivitou ani penězi, ale přiděluje se automaticky, když se hráči podaří získat obě výše uvedené hodnosti. Zatímco obě výše uvedené skupiny jsou oddělené a nevede mezi nimi žádná vazba, tato skupina obě kombinuje a přidává několik posledních funkcí, které je možné v rámci bezpečnosti získat.

Komunitní

Detailní statistiky
Helma z libovolného blocku
Nakrmení sebe sama
Použití barevných kódů
Ukládání XP do lahviček
Ukrytí na mapě světa
Uložení 4 pozic domů
Vytvoření alias jména

Sponzorské

Editace armor standu
Možnost vykopání spawneru
Použití super-krumpáče
Přístup na plný server
Teleport na předchozí pozici
Teleport na hráče
Uložení 6 pozic domů
Zachování XP při úmrtí

Platinové

Aktualizace mapy světa
Omezené létaní
Oprava bugnuté lávy
Oprava bugnuté vody
Uložení 8 pozic domů
Mech. zarůstání trávou
Uhašení sebe sama
Zjištění seedu světa

Kompletní seznam všech dostupných herních příkazů.
(Probíhá aktualizace pro verzi 1.14.4)