Správa hráčů

Novinky verze 1.14!
zobrazit více »

Funkce a příkazy

Správná konfigurace je základ pro každý prosperující systém. Vytvoření vlastního Minecraft serveru nebývá pro většinu lidí problém. Pro nastavení několika základních funkcí pak stačí umět používat Internet. Jakmile však dojde na větší projekt s desítkami propojených funkcí, jsou zapotřebí zkušenosti a odborná manipulace, aby nevznikly trhliny, představující riziko pro všechny hráče a značku serveru.

Vzhledem k množství modulů, které do hry přidávají stovky nových funkcí, jejichž výběr je individuální dle vedení daného Minecraft serveru, hráči většinou při příchodu do nového prostředí nevědí, jaké možnosti jim hra nabízí. Často přitom o potenciálu některých modulů neví ani samo vedení.

Snažíme se proto poskytnout našim hráčům veškeré důležité informace, aby u nás zbytečně nebloudily a nebyli nervózní z neznámých příkazů. Udržujeme si ověřené funkce a díky pravidelnému sledování jejich vývoje minimalizujeme možné problémy. Na základě potřeb hráčů pak přidáváme funkce nové.

Obecné nastavení serveru

 • Poloměr hlavního světa je 15 000 blocků.
 • Ve stavu AFK získává každý hráč odolnost vůči jakémukoliv zranění.
 • Do různých světů vedou portály, rozmístěné po spawnu.
 • Vytvoření ochrany pozemku je na požádání k dispozici všem hráčům.
 • Díky našemu bezpečnostnímu systému dokážeme vysledovat tvůrce jakékoliv škody na majetku.
 • Naši endermani jsou speciálně vyškoleni, aby nekradli žádné blocky.
 • Farmaření je radost, když vám nikdo nemůže pošlapat nakypřenou půdu.
 • Aby měl každý hráč šanci zabít draka, probíhá u nás denní reset světa The End.
 • Při smrti některého z hráčů máme vlastní systém vlastních originálních hlášek.
 • Tekoucí láva nemůže způsobit situace se vznikem masivních požárů.
 • Creepeři mohou svou explozí zabíjet, ale způsobení škod mají u nás zakázáno.
 • Na serveru je aktivní PVP, věříme proto v mentální zdraví všech hráčů.
 • Všichni hráči jsou průchozí a nemohou do sebe navzájem narážet.
 • Ochočený papoušek nesletí při pohybu či teleportaci z ramene hráče.
 • Levitujcí listí po zkrácených stromech opadává automaticky.

Hráčské skupiny

Na našem serveru funguje propracovaný systém hráčských skupin, mezi které jsou rozděleny práva pro užívání funkcí na serveru. Mezi jednotlivými skupinami platí dědičná hierarchie s rozšířením o vlastní výhody, neboli funkce, které může "Hráč", platí také pro všechny vyšší skupiny, naopak však nikoliv. Výjimku tvoří kategorické dělení "VIP", což je rozvedeno v další sekci.

Hlavní skupinu našich hráčů tvoří "Patron", kam patří všichni hráči, kteří se na server dostali pomocí řádného procesu s vyplněním přihlášky. Každý takový hráč má právo na přidání až 2 kamarádů na server, za které poté nese zodpovědnost, a které může kdykoliv ze serveru vyškrtnout. Takto přidaní hráči spadají do základní skupiny "Hráč" a mají povoleny pouze základní funkce, dokud se sami nerozhodnou posunout výše pomocí řádně vyplněné přihlášky, nebo finanční podpory.

Hráč

Aktivace mech. výtahu
Ignorování hráče
In-game e-mailová schránka
Ochrana pozemku
Status AFK
Teleport domů
Teleport na spawn
Teleport na warp
Uložení pozice domů
Uzamykání majetku
Zaslání soukromé zprávy

Patron

Aktivace mech. přepínačů
Individuální změna času
Lepší drop hlav z mobů
Přidání až 2 kamarádů
RPG systém McMMO
Sezení na schodech
Teleport na místo smrti *
Uložení 2 pozic domů
Virtuální crafting table
Vytvoření mech. výtahu
Získání hlavy hráče

VIP

Barevné kódy pro cedulky
Barevné kódy pro kovadlinu
Barevné kódy v chatu
Helma z libovolného blocku
Podpora URL v chatu
Teleport hráče k sobě
Ukládání XP do lahviček
Uložení 2+ pozic domů
Vytvoření mech. přepínačů
Vytvoření alias jména
Zachování XP při úmrtí

* Funkce s tímto označením mohou být ve hře pro danou hodnost zpoplatněny.

Kategie VIP

Skupina "VIP" má na našem serveru speciální dělení do 3 kategorií, kdy způsob získání je pro každou z nich jiný. Snažíme se, aby u nás neplatilo pravidlo Pay2Win, kdy musí hráčí pořádně zaplatit, aby mohli hrát, ale aby byli rozdělení na základě vlastních zásluh a zájmu o tento server.

Z tohoto důvodu je u nás možné získat "Komunitní VIP", které mohou hráči získat buďto za věrnost serveru delší jak 3 roky, nebo je uvedeno jako hlavní výhra v některé ze soutěží, kde je potřeba naplno využít svých schopností, a nebo za aktivní podporu za hranicemi působnosti serveru.

Dále je tady "Sponzorské VIP", které může získat kterýkoliv hráč, který finančně přispěje alespoň minimální částkou na chod serveru. Ze statistik vyplývá, že tuto možnost volí především hráči, kteří u nás hrají delší dobu a zdejší komunitu berou jako svou druhou rodinu. Veškeré informace naleznete v sekci VIP.

Nakonec je tady "Platinové VIP", které se nedá získat věrností, aktivitou ani penězi, ale přiděluje se automaticky, když se hráči podaří získat obě výše uvedené hodnosti. Zatímco obě výše uvedené skupiny jsou oddělené a nevede mezi nimi žádná vazba, tato skupina obě kombinuje a přidává několik posledních funkcí, které je možné v rámci bezpečnosti získat.

Komunitní

Nakrmení sama sebe
Příruční ampérmetr
Světelný kámen
Uhašení sama sebe
Uložení 4 pozic domů

Sponzorské

Použití super-krupáče
Přístup na plný server
Teleport na místo smrti
Teleport na hráče
Uložení 6 pozic domů

Platinové

Omezené létaní
Oprava bugnuté lávy
Oprava bugnuté vody
Uložení 8 pozic domů
Mech. zarůstání trávou

Kompletní seznam všech dostupných herních příkazů.
(Probíhá aktualizace pro verzi 1.14.1)